கிராம ஊராட்சியின் பெயர் : வெண்மணி
பதவியின் பெயர் வேட்பாளரின் பெயர் புகைப்படம்
 கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்
( 2019 – 2024 )
 திரு பி கணேசன்